En begravelse i regi av «Fra vugge til grav»

  En begravelsesseremoni i regi av Fra vugge til Grav Døden kan komme brått eller den kan komme ventet. Uansett når et familiemedlem dør er vi kanskje ikke helt forberedt på alt det praktiske som må ordnes i sammenheng med dødsfallet. Det kan være en vanskelig prosess å både gjennomgå sorg og samtidig ordne, og … Mer En begravelse i regi av «Fra vugge til grav»